Kamu kurumlarına olan borçlarını ödemek isteyen vatandaşların yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını ödemeleri için son gün 31 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar borçların, ilgili olduğu kuruluşlara başvurularak yeniden yapılandırma işlemi yapılmalıdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına yönelik 7326 sayılı kanun Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Borçlara Ödeme Kolaylığı

Vergi Dairelerine olan borçların ödenmesi doğrudan olabileceği gibi posta yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Yeniden yapılandırma yoluyla birçok borçlu, kolay ödeme seçenekleriyle borçlarını ödeme imkanı bulmuştur. Borçların ödenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) ve e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Farklı vergi dairelerine olan borçlar için, borçlular ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekir.

Kanuni temsilciler, mirasçılar ve şirket ortakları da sorumlu bulundukları miktarlar ölçüsünde başvuruda bulunabileceklerdir. Tahsilat işlemleri kapsamında açılan davalardan da vazgeçilmesi gerekir. Borçların üzerinde bulunan gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranları baz alınarak hesaplanacaktır. Yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemeleri 30 Nisan 2021 son gün olarak belirlenmiştir.

Borçların ödenmesinde kolaylık sağlanması için; 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapılabilinir. Borçluların borçlarını kolaylıkla ödeyebilmeleri amaçlanmıştır. Taksitle ödeme seçeneğinden yararlanmak isteyenlerin katsayı uygulanacağını bilmeleri gerekir. Taksitli ödeme yerine peşin olarak borçlarını ödemek isteyenlerin gecikme faizlerinin yaklaşık %90’ı ödeme kapsamına alınmayacaktır.

 30 Nisan 2021 Öncesi Borçları Kapsıyor

Borçların yeniden yapılandırılması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürürlüğe sunduğu yasa, 30 Nisan 2021(dahil) öncesi borçlar için geçerli olacak. Bu tarihten sonraki borçlar yeniden yapılandırma kapsamına alınmamaktadır.

SON HABER  Bu kesim hala riskli! Tedbirli olun.. Yeni deprem riski

Borçlu olanların borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için borcun ilgili olduğu kuruma dilekçe yoluyla 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurması gerekir. Gerek belediyelere gerekse borcun ilişkili  olduğu kurumlara yapılan başvurular yazılı olarak yapılmalıdır.