Türkiye geneli çok sayıda personel alımının yapılacağı açıklandı. 81 ilde toplam da 127 bin personel alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Çeşitli meslekler için yapılacak olan personel alımında en dikkat çeken meslekler bekçi, sekreter, büro memuru ve hastane personeli oldu! Ancak Türkiye geneli işçi alımı yapılacağı ifade edildi. Türkiye geneli 20334 işçi alınacak. Kadın erkek herkes başvurabilecek. Güncel iş ilanları İŞKUR üzerinden bugün güncellendi. Vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alım ilanları İŞKUR üzerinden yayımlandı.

KPSS’Lİ KPSS’SİZ PERSONEL ALINACAK

İŞKUR iş ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. KPSS’li KPSS’siz başvuru yapılacak personel alım ilanında adayların İŞKUR üzerinden başvurularını yapmaları gerektiği bildirildi.

İŞKUR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

SON HABER  Bankaya Gitme Derdi Yok! Kredi Notu Dert Olmaktan Çıkıyor 10 000 TL den 40000 TL ye Kadar Kredi Verilecek