Yıpranma hakkı ile erken emeklilik mümkün. Yıpranma hakkı çalışanlara verilmiş bir haktır. Peki yıpranma hakkından kimler yararlanabilir? Yıpranma hakkı nedir? Yıpranma hakkından faydalanarak nasıl erken emekli olabilirsiniz?

Türkiye’de bir çok kişi erken emeki olma yollarını arıyor. SSK, Bağ-Kur ya da emekli sandığı üzerinden emekli olan bir çok vatandaşımız bulunuyor.  Bir çok kişide emekli olma yaşını bekliyor. Huzurlu bir yaşlılık geçirmek için emekli olup, emekli maaşlarını almak istiyorlar.  Kadınlar doğum borçlanması, erkekler ise askerlik borçlanmasından yararlanarak erken emekli olabiliyorlar.

İzleyin: SGK’dan müjde! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz

Yıpranma hakkı nedir? Yıpranma hakkı ile nasıl erken emekli olunur?

Ülkemizde çalışma koşulları ağır olan meslekler, yıpranma hakkında yararlanabiliyorlar.  Ama bu işler insanların yoğun tempo, riskli  ve tehlikeli olan meslekleri kapsıyor.  Eğer çalıştığınız iş SGK’ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek kategorisindeyse erken emeklilik mümkün olabiliyor.

Ne zaman emekli olabileceğinizi turkiye.gov.tr‘den öğrenebilirsiniz.

Yıpranma payı hakkından yararlanabilecek meslekler;

 • Kurşun ve arsenik işleri (60-90 gün)
  1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.
  2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
  3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.
  4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar
 • Cam fabrika ve atölyeleri (60 gün)
  1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
  2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar.
  3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
  4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
  5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar.
  6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar.
  7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
  8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.
  9) Traş işlerinde çalışanlar.
  10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar.
  11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
  12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.
 • Cıva üretimi işleri sanayii (90 gün)
  1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.
  2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.
 • Çimento fabrikaları (60 gün)
  1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar.
  2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.
  3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma  işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar
 • Kok fabrikalarıyla termik santraller (60 gün)
  1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.
  2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.
  3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.
  4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.
  5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
  6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
 • Alüminyum fabrikaları (60 gün)
  1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.
  2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
  3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.
 • Demir ve çelik fabrikaları (90 gün)
  1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.
  2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.
  3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.
  4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.
  5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.
 • Döküm fabrikaları (60 gün)
  1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
  2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden 60 eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
  3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.
 • Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler (90 gün)
  1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.
  2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.
  3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.
 • Yeraltı işleri – maden (180 gün)
  Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.
 • Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler (90 gün)
  Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddelerle veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan işler ile yapılan işlerde çalışanlar.
 • Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (60-90 gün)
 • Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (90 gün)
  Subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler.
 • Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında (90 gün)
  Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları
 • İtfaiye veya yangın söndürme işleri (60 gün)
  Yangın söndürme işlerinde çalışanlar
 • Basın ve gazetecilik işleri (90 gün)
  Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak
 • TRT’de haber hizmetinde çalışanlar (90 gün)
  Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar.
 • TBMM yasama organı üyeleri (90 gün)
  Yasama organı üyeleri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar
 • Ceza infaz kurumlarında (90 gün)
  Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler
 • İhtiyat pilotları (60 gün)
 • Diş tabibi (60 gün)
 • Eczacı (60 gün)
 • Tabip (60 gün)
 • Hemşire (60 gün)
 • Ebe (60 gün)
 • Hastabakıcı hemşireler (60 gün)
 • Toplum sağlığı teknisyeni (60 gün)
 • Fizyoterapist (60 gün)
 • Odyolog (60 gün)
 • Perfüryonist (60 gün)
 • Sağlık fizikçisi (60 gün)
 • Anestezi teknikeri (60 gün)
 • Tıbbi labaratuvar (60 gün)
 • Ağız ve diş sağlığı teknikeri (60 gün)
 • Diyaliz teknikeri (60 gün)
 • Radyoterapi teknikeri (60 gün)
 • Eczane teknikeri, tıbbi görüntüleme teknisyeni-teknikeri.
SON HABER  36 ay 50 bin TL ye kadar verilen kredi fırsatlarında faiz oranları: Son durum ne oldu?
Benzer haberler
Erken emeklilik için son gelişmeler! EYT geliyor mu?

Çalışma hayatları boyunca vatandaşlar rahat bir yaşlılık için emekli olmanın hayalini kurarken emeklilikte yaşa takılanlar da erken emeklilik için seçenekleri Devamını oku

Emekli maaşlarında son dakika… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Ülkemizde milyonlarca vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren ocak ayı emekli maaş zamları ne kadar olacak diye araştırmalar devam ederken, netlikleri öğrenmek Devamını oku

EYT’liler Dikkat: 2021 yılında emekli olabilirsiniz

Emeklilikte yaşa takılanlarda son dakika. Birçok vatandaş tarafından uzun zaman diliminden bu yana EYT için son dakika gelişmeleri devam ediyor. Devamını oku

Halkbank emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Emekli vatandaşlar maaşlarını Halkbank üzerinden alan veya transfer eden müşterilerine, 3 yıllık taahhütleri karşılığında promosyon veriyor. Halkbank emekli hattı (0850 Devamını oku

Emeklilere Zam Müjdesi Bayram Havası Yarattı! En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşlarına ocak ayında yeni bir zam gelecek. Ocak ayı yaklaşırken emekliler tarafından ne kadar zam geleceği, en düşük ve Devamını oku

Çalışma ve Maliye Bakanlığı ile beraber EYT için farklı bir EYT formülü gelecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar - EYT  için yeni bir düzenleme ile beraber beklenen kolaylıklar olacak mı en çok merak edilen konulardan Devamını oku