PTT bu ay başında verdiği ilanı ile acentelikler almaya başladı. Son başvuru tarihi yarın (21.09.2020). PTT olmayan yerleşim yerlerinde, aynı bir PTT şubesinin verdiği hizmetleri vererek bir PTT acentesi açabilirsiniz. PTT acentesi ne kadar kazanır? Gelirin hangi oranından pay alır? gibi sorulara PTT verdiği ilanda detaylarıyla verdi.

İlan süresi 03.09.2020 tarihi ile 09.09.2020 tarihi arasında. Ama son başvuru tarihi ise 21.09.2020 (Pazartesi).  Acente olmak için acele etmeniz gerekebilir.

PTT ACENTELİK İLANI

Gerçek ve tüzel kişilere teminat alınmak suretiyle PTT işyeri bulunmayan yerleşim yerlerinde PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT Acentelikleri verilecektir.

PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay,

  • Kabul ettiği her türlü posta gönderileri ile posta kargoları/kolileri ve telgraf hizmetlerinden elde ettiği gelirden % 21 oranında, dağıtım veya teslimini sağladığı kayıtlı ve kayıtsız gönderilerden Şirketimizin sağladığı gelirden % 27 oranında,
  • Kabul ettiği havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında,
  • Sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında PTT’ nin aldığı komisyondan % 40 oranında bey’iye verilir.

Ayrıca, dağıtım yetkisi verilen acentelerce kayıtsız gönderilerde,  dağıtımı yapılan gönderi adetleri baz alınarak, yürürlükteki Posta ve Telgraf Ücret Tarifesine göre gönderi türündeki pozisyonun ilk kademe ağırlığının % 27′ si dikkate alınarak bey’iye miktarı hesaplanır.

Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey’iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey’iye elde eden acentelere,  PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir.

Buna göre, Yönetim Kurulumuzun 04/02/2016 tarihli ve 49 sayılı kararı gereğince; 2016 yılından itibaren, brüt bey’iye miktarı 500 TL’nin altında olan acentelere brüt bey’iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.000 TL’ye tamamlanacak şekilde, brüt beyi’ye miktarı 501-1.300  TL arasında olan acentelere brüt bey’iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.300 TL ‘ye tamamlanacak şekilde yardım yapılacak ve brüt bey’iye miktarı 1.300 TL’nin üzerinde olan acentelere yardım yapılmayacak, bununla birlikte brüt bey’iye miktarı 1.300 TL’nin üzerinde olup destek primi ödemesi yapılmayan ancak, elde ettiği bey’iyeden vergi vb. kesintilerin yapılması sonucu 1.300 TL’nin altında net bey’iye elde eden acentelere de bey’iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.300 TL’ye tamamlanacak şekilde yardım yapılacaktır.

Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak, aşağıda belirtilen PTT Acentelikleri’ne en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.

İlan süresi 03.09.2020 tarihi ile 09.09.2020 tarihi arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 21.09.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir. (Süreler takvim günü olarak hesaplanacaktır.)

Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Reşit ve mümeyyiz olmak,
  3. Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  5. Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
  6. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  7. PTT merkez müdürlüğünce PTT A.Ş. Acentelikleri Usul ve Esasların 10’uncu maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkânına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.

Acenteliğe istekli olan;

a) Gerçek kişiler için;

1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,

3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

4) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Tüzel kişiler için;

1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

3) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT Merkez Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir.

Benzer haberler
10 milyon kişiye elektrik faturası desteği müjdesi: 106 lira verilecek

2021 elektrik desteği rakamları güncellendi. Devlet, PTT aracılığıyla vatandaşlara elektrik parası için destek vermeye başladı. 53 liradan başlayan ödemelerin miktarı Devamını oku

PTT’den kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi işlemleri

PTT, vatandaşa sunduğu pek çok hizmetine bir yenisini daha ekledi. Covid 19 hastalığının olumsuz etkileri sonucu bankalar, kredi faiz oranlarını Devamını oku

Adres derdine son, kargoda yeni dönem başlıyor

Kargo taşımacılığında yepyeni bir dönem başlıyor. PTT kargo çalışmalarını tamamladı. Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo, Sürat kargo gibi şirketler Devamını oku

Girişimcilik destek programı başvuruları nasıl yapılır? Hibe ve krediler ne kadar? (bbs)

KOSGEB tarafından verilen ve işsizliği düşürmeye çalışan, yeni girişimlerin önünü açan ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan programdır. KOSGEB, küçük ve orta Devamını oku

Devletten geri ödemesiz kredi nasıl alınır? (tg)

Devlet programları birçok sektörü desteklemektedir. Desteklediği sektörler için de belirli hibeler sağlar. Bütün bunları vatandaşlarına verirken bazı şartlar gerektiriyor. Bölgesel Devamını oku

Yeni kazanç kapısı: Saçını sat 2500 lira kazan! Peki kestirdiğiniz saçları nereye satabilirsiniz?

Kadın ve erkekler için yeni bir kazanç kapısı çıktı. Saçlar... Kestirdiğiniz saçları cm başına uygun fiyatla kuaför, perukçular ve düğün Devamını oku

Evden çalışanlar dikkat! Evde çalışırken nasıl daha organize oluruz? (bbs)

Pandemi nedeniyle evden çalışmaya alıştık sayılır. Ama siz de evde çalıştığınız günlerde bir türlü organize olamıyor ve verimli çalışamıyorsanız, bu Devamını oku

Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

Ödenecek olan konut kredi faizi, her taksit döneminde fazladan kalan anaparayı tekrardan faiz uygulanarak hesaplanır. Ödem yapmak için plan oluştururken Devamını oku