PTT bu ay başında verdiği ilanı ile acentelikler almaya başladı. Son başvuru tarihi yarın (21.09.2020). PTT olmayan yerleşim yerlerinde, aynı bir PTT şubesinin verdiği hizmetleri vererek bir PTT acentesi açabilirsiniz. PTT acentesi ne kadar kazanır? Gelirin hangi oranından pay alır? gibi sorulara PTT verdiği ilanda detaylarıyla verdi.

İlan süresi 03.09.2020 tarihi ile 09.09.2020 tarihi arasında. Ama son başvuru tarihi ise 21.09.2020 (Pazartesi).  Acente olmak için acele etmeniz gerekebilir.

PTT ACENTELİK İLANI

Gerçek ve tüzel kişilere teminat alınmak suretiyle PTT işyeri bulunmayan yerleşim yerlerinde PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT Acentelikleri verilecektir.

PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay,

  • Kabul ettiği her türlü posta gönderileri ile posta kargoları/kolileri ve telgraf hizmetlerinden elde ettiği gelirden % 21 oranında, dağıtım veya teslimini sağladığı kayıtlı ve kayıtsız gönderilerden Şirketimizin sağladığı gelirden % 27 oranında,
  • Kabul ettiği havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında,
  • Sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında PTT’ nin aldığı komisyondan % 40 oranında bey’iye verilir.

Ayrıca, dağıtım yetkisi verilen acentelerce kayıtsız gönderilerde,  dağıtımı yapılan gönderi adetleri baz alınarak, yürürlükteki Posta ve Telgraf Ücret Tarifesine göre gönderi türündeki pozisyonun ilk kademe ağırlığının % 27′ si dikkate alınarak bey’iye miktarı hesaplanır.

Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey’iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey’iye elde eden acentelere,  PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir.

SON HABER  Kolay Yoldan Para Kazanmak İsteyenler Dikkat! En Hızlı Para Kazanma Yolları Belli Oldu…

Buna göre, Yönetim Kurulumuzun 04/02/2016 tarihli ve 49 sayılı kararı gereğince; 2016 yılından itibaren, brüt bey’iye miktarı 500 TL’nin altında olan acentelere brüt bey’iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.000 TL’ye tamamlanacak şekilde, brüt beyi’ye miktarı 501-1.300  TL arasında olan acentelere brüt bey’iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.300 TL ‘ye tamamlanacak şekilde yardım yapılacak ve brüt bey’iye miktarı 1.300 TL’nin üzerinde olan acentelere yardım yapılmayacak, bununla birlikte brüt bey’iye miktarı 1.300 TL’nin üzerinde olup destek primi ödemesi yapılmayan ancak, elde ettiği bey’iyeden vergi vb. kesintilerin yapılması sonucu 1.300 TL’nin altında net bey’iye elde eden acentelere de bey’iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.300 TL’ye tamamlanacak şekilde yardım yapılacaktır.

Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak, aşağıda belirtilen PTT Acentelikleri’ne en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.

İlan süresi 03.09.2020 tarihi ile 09.09.2020 tarihi arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 21.09.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir. (Süreler takvim günü olarak hesaplanacaktır.)

Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Reşit ve mümeyyiz olmak,
  3. Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  5. Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
  6. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  7. PTT merkez müdürlüğünce PTT A.Ş. Acentelikleri Usul ve Esasların 10’uncu maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkânına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.
SON HABER  Bankalar 32 günlük mevduat faiz oranlarını güncelledi

Acenteliğe istekli olan;

a) Gerçek kişiler için;

1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,

3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

4) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Tüzel kişiler için;

1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

3) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT Merkez Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir.

Benzer haberler
Bankalar 32 günlük mevduat faiz oranlarını güncelledi

Mevduat hesaplarına verilen faiz oranları güncellendi! 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için mevduatlar yenilendi! Ayrıca ekim Devamını oku

Evde ek iş tütün sarmak! Evde oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz

Evde ek iş tütün sarmak! Evde oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz... Günümüz şartlarında geçinmenin zorluğundan dolayı pek çok kişi evde ek Devamını oku

Emekli maaşlarında son dakika… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Ülkemizde milyonlarca vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren ocak ayı emekli maaş zamları ne kadar olacak diye araştırmalar devam ederken, netlikleri öğrenmek Devamını oku

Kolay Yoldan Para Kazanmak İsteyenler Dikkat! En Hızlı Para Kazanma Yolları Belli Oldu…

Son zamanlarda raflarda artan fiyatlardan dolayı her kesim ekonomik anlamda zorluk çekmeye başladı. Maddi anlamda yaşanan bu zorlu günler insanların Devamını oku

Evinizden çıkmadan binlerce lira kazanın! Evde ek iş fırsatları neler?

Evinizden çıkmadan binlerce lira kazanın! Evde ek iş fırsatları neler? / 2020 yılının Mart ayından bu yana kadar virüs salgın Devamını oku

Toplu prim ödeyerek anında nasıl emekli olunur?

Maalesef mevcut yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük prim ödeme imkanı tanımıyor. Fakat bazı istisnalar ile toplu ödeme Devamını oku

SGK’dan müjdeli haber! Nasıl 6 yıl erken emekli olabilirsiniz?

Yıpranma hakkı ile erken emeklilik mümkün. Yıpranma hakkı çalışanlara verilmiş bir haktır. Peki yıpranma hakkından kimler yararlanabilir? Yıpranma hakkı nedir? Devamını oku