1 Temmuz 2020 itibariyle kiracısı tacir veya tüzel kişi olan iş yeri kiracıları ile kiralayan arasında kira bedeli artışı belirlenirken Türk Borçlar Kanunu 344. madde hükümleri uygulama imkanı bulacağından, yeni kira döneminde kiralayan tarafından kira artış oranı artık tüketici fiyat endeksi ortalamasını yani TÜFE oranını geçemeyecek.

Depozito ortak vadeli hesapta muhafaza edilecek

Sözleşme sırasında talep edilen depozito bedeli en çok 3 aylık kira bedeli olacak ve bu depozito bedeli, tarafların bankada açacağı ortak vadeli bir hesapta muhafaza edilecek, taraflar ortak hesapta bulunan depozito bedelini birbirlerinden habersiz çekemeyecek.

Kiraladığı işyerini kiralayanın yazılı rızası ile devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar azami 2 yıl süreyle devralan yeni kiracıyla beraber müteselsilen sorumlu olacak.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 2012 yılında eklenen Geçici 2. madde ile birlikte iş yeri kiralamalarında sözleşme serbestisi getirilmiş, ”Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu tüzel kişileri olduğu işeri kiralarında Türk Borçlar Kanunu’nun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346, 354.  maddeleri 1.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz.” denilmiştir.

1 Temmuz 2020 tarihinde bu 8 yıllık süre tamamlanmış olup,  bu tarihten itibaren iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanması ertelenen maddeler artık uygulanır hale gelmiştir.

İzleyin: İş yeri kiralarına yeni düzenleme!

Bu durum iş yeri kiracıları açısından neden önemli?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344. maddesi’ne göre;  ”Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.”

1.07.2012 ile 1.07.2020 tarihleri arasında bu madde hükmü, kiracısı tacir veya tüzel kişi olan iş yeri kira sözleşmelerinde uygulama alanı bulamamış, bir çok iş yeri kiracısı, kira sözleşmelerinde serbesti ile tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aşan miktarlarda yeni dönem kira bedeli ödemek durumunda kalmıştır.

İş yeri kira sözleşmelerinde yeni dönem

Kiracısı tacir veya tüzel kişi olan iş yeri kiracıları ile kiraya veren mal sahibi arasında kira bedeli artışı belirlenirken 344. madde hükümleri uygulama imkanı bulacağından, yeni kira döneminde mal sahibi tarafından kira artış oranı artık tüketici fiyat endeksi ortalamasını yani TÜFE oranını geçemeyecek.

Kiralayan tarafından daha yüksek oranlarda artış talep edilmesi veya sözleşmede TÜFE oranını aşan miktarda  anlaşma hükmü bulunması halinde, yeni kira döneminin başlangıcından en az 15 gün önce olmak kaydıyla kira tespit davası açmak, kira artış bedelinin Türk Borçlar Kanunu 344. madde hükümleri çerçevesinde TÜFE oranlarına uyarlanması açısından önemlidir.

Av. Ceren Katırcı

Benzer haberler
Kirada kalmak mı, ev sahibi olmak için kredi çekmek mi?

Ev sahibi olmak birçok insan için muazzam histir. Çünkü insanlar kendilerine ait evleri ve gelecekte çocuklarına kalacakları bir mirasın olması Devamını oku

Vicdansızlığa bakanlık el koydu! Konut sahipleri dikkat, kiraya veremezsiniz artık

Bakanlık harekete geçti ve o vicdansızlığa 'dur' dedi.  Konut sahiplerini yakından ilgilendiren bu habere göre artık hasarlı binalarını kimse kiraya Devamını oku

Bağcılar oldu Paris! Yüzde 122 zam gördü. Konutta inanılmaz yükseliş

İstanbul'da belirli bölgelerde yapılan yatırımlar, metro ve ulaşım sıkıntısının çözülmesi bölgedeki kiraları ve ev fiyatlarını inanılmaz artırdı. Hele bir bölge Devamını oku

Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Kira sözleşmesi örnekleri (bbs)

Kira sözleşmesinin bir diğer adına kontrat denir. Kira sözleşmesi, kiracı ile mülk sahibi arasında yazılı veya sözlü anlaşmaya denir. Kira Devamını oku

Devletten geri ödemesiz kredi nasıl alınır?

Devlet programları birçok sektörü desteklemektedir. Desteklediği sektörler için de belirli hibeler sağlar. Bütün bunları vatandaşlarına verirken bazı şartlar gerektiriyor. Bölgesel Devamını oku

Yeni kazanç kapısı: Saçını sat 2500 lira kazan! Peki kestirdiğiniz saçları nereye satabilirsiniz?

Kadın ve erkekler için yeni bir kazanç kapısı çıktı. Saçlar... Kestirdiğiniz saçları cm başına uygun fiyatla kuaför, perukçular ve düğün Devamını oku

Evden çalışanlar dikkat! Evde çalışırken nasıl daha organize oluruz?

Pandemi nedeniyle evden çalışmaya alıştık sayılır. Ama siz de evde çalıştığınız günlerde bir türlü organize olamıyor ve verimli çalışamıyorsanız, bu Devamını oku

Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

Ödenecek olan konut kredi faizi, her taksit döneminde fazladan kalan anaparayı tekrardan faiz uygulanarak hesaplanır. Ödem yapmak için plan oluştururken Devamını oku